Volledig Hitma-assortiment
Hitma Veerveiligheden
2018-10-22 15:27:00

Vernieuwde richtlijn voor Veerveiligheden van kracht

Gemiddelde leestijd 5 minuut Door Thimo van Eijk op 22 oktober 2018

De Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG), kortweg PED is een Europese richtlijn met betrekking tot de eisen die worden gesteld aan drukapparatuur. In Nederland is deze richtlijn sinds 2008 de wettelijke opvolger van de Stoomwet, die dateert uit 1953. Sinds 2016 is de vernieuwde versie van deze richtlijn van kracht. Deze geldt voor:

 • Drukvaten met een inwendige overdruk boven 0.5 bar
 • Stoomketels
 • Buizen en pijpen voor transport van vloeistoffen en gassen met een overdruk boven 0.5 bar

Richtlijn voor veerveiligheden

Ook voor veerveiligheden is deze richtlijn dus van belang en daarom wil ik je er het een en ander over uitleggen. De nieuwe Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU) die is gepubliceerd op 27 juni 2014 is gefaseerd uitgevoerd. Sinds 19 juli 2016 is deze richtlijn officieel van toepassing en ik merk dat de overgangsperiode nu echt in de laatste fase terecht is gekomen. Des te belangrijker om nog een keertje goed uit te leggen wat deze nieuwe richtlijn nu precies betekent.

De overeenkomsten tussen de oude en nieuwe richtlijn

Door invoering van NLF (New Legal Framework) sinds 2008, waarmee het op de markt brengen van apparatuur gestroomlijnd en vereenvoudigd werd, zijn er een aantal zaken die in de nieuwe richtlijn gelijk zijn gebleven aan de oude. Dat zijn:

 1. Het toepassingsgebied van de Richtlijn drukapparatuur
 2. De tabellen voor categoriebepaling
 3. De essentiële veiligheidseisen

Wat is er wel gewijzigd?

Ondanks 37 nieuwe overwegingen en 31 nieuwe artikelen is de impact in de regel gelukkig beperkt gebleven. Hieronder geef ik aan welke wijzigingen er wel van kracht zijn:

 1. De marktpartijen moeten naast hun gegevens en de door de richtlijn vereiste gegevens ook hun postadres vermelden. Marktdeelnemers kunnen zijn: fabrikanten, een gemachtigde van de fabrikant, een importeur of een distributeur.
 2. Importeurs van drukapparatuur van buiten de Europese Unie, moeten erop toezien dat zij geen drukapparatuur op de markt brengen die niet voldoen aan de eisen van de richtlijn. Ook moeten zij beschikken over documentatie waarin staat dat de drukapparatuur voldoet aan de eisen van de richtlijn.  
 3. De fabrikant of importeur is verplicht om drukapparatuur te leveren met instructies en informatie over het gebruik en de veiligheid van het product. Deze documentatie moet dan geschreven zijn in een, door de lidstaat (waar het product geleverd wordt) bepaalde taal die gebruikers en consumenten kunnen begrijpen. 
 4. Als eerste ligt de verantwoording tot naleving bij de fabrikant. Is hij in gebreke dan zal één van de volgende partijen in de leveringsketen de verantwoordelijkheid moeten nemen.
 5. Daarnaast is duidelijk omschreven dat de fabrikant of importeur verplicht is om een technische documentatie vast te leggen waarin de eisen vermeld worden die op het product van toepassing zijn. Daarnaast moet men in die documentatie ook een adequate risicobeoordeling, een beschrijving van het product, ontwerptekeningen, testrapporten en een overzicht van de toegepaste normen vastleggen. Ten aanzien van deze documentatie wordt duidelijker omschreven dat er voor de fabrikant of importeur een 10 jaar bewaarplicht van toepassing is. 
 6. Onder de noemer van een redelijke overgangsregeling mogen distributeurs eventuele voorraden, die voldoen aan de Richtlijn 97/23/EG, nog leveren totdat de voorraad op is.
 7. Wanneer een deelnemer in de leveringsketen de drukapparatuur onder eigen naam op de markt zet, wordt hij gezien als fabrikant.
 8. Bij de risicoanalyse moet niet alleen rekening gehouden worden met de risico’s maar ook met de gevaren. 
 9. Levering onder goed vakmanschap kan ook onder de nieuwe PED richtlijn 2014/68/EU nog steeds, alleen heet het nu “een artikel 4 lid 3 installatie” in plaats van “artikel 3 lid 3”.
 10. Bij de nieuwe PED-richtlijn is rekening gehouden met de nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen. Dit heeft vooral invloed op de groep ‘stoffen’.
 11. Doordat de verschillende lidstaten geen eensluidende criteria hebben gehanteerd bij het aanwijzen van instellingen, wordt de aanwijzing van keuringsinstanties (Notified Bodies) Europees aangescherpt om verschillen te voorkomen.

Heb je vragen of twijfel je of jouw productie voldoet aan de nieuwe richtlijn? Neem contact met me op, ik help je graag.

Rob Hoogvorst Veerveilighedenspecialist

Dit blog is geschreven door Thimo van Eijk. Thimo is niet meer werkzaam bij Hitma, maar heb je vragen? Rob Hoogvorst staat jou graag te woord. Stuur een e-mail naar Rob of bel hem op tel.: +31 (0)297 514 811.

Vond je dit interessant lees hier dan mijn andere blogartikelen.

Gerelateerde blogs

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy